Kwiek
kwiek kennis

HR & verzuim in praktijk

Iedere maand een nieuw artikel over kwiek werken. Wetenschappelijk onderbouwde methodieken, nieuws & actualiteiten en praktische tips & trics die je direct in de praktijk kunt toepassen.

Kwiek heeft zijn roots in het HR-vak. We zijn dan ook een eigenzinnige arbodienstverlener. Als strategisch HR-partner op gebied van verzuim en verzuimpreventie, bieden we snelle arbodiensten en jarenlange HR ervaring.

Gen Z en verzuimreductie

How to handle Gen Z met focus op alle gezonde medewerkers?

De generatiekloof creëert afstand op de werkvloer en verlaagt de productiviteit. De corona pandemie doet daar nog een schepje bovenop. Medewerkers raakte minder betrokken bij hun werkgever en de werk-privé balans wordt belangrijker, terwijl het verzuim problematischer wordt. Dit vraagt een nieuwe vorm van leidinggeven en samenwerken om leegloop en verzuim te reduceren.

Eigenaarschap op gezondheid en werkvermogen

Ondanks een aanhoudende daling in het ziekteverzuim, blijkt langdurig verzuim te stijgen. In relatie tot de wetenschap dat bijvoorbeeld het COVID virus aanhoudende klachten heeft veroorzaakt, zullen werkend- en werkgevend Nederland meer aandacht moeten vestigen op gezondheidsbewaking. Lees hier hoe je daar binnen jouw organisatie met minimale inspanning praktische invulling aan geeft.

Kunnen we ons dan nu richten op gezonde medewerkers?

Eén op de vijf werknemers in Nederland heeft een slecht tot matig werkvermogen, zo blijkt uit de jaarlijkse analyse van de Work Ability Index (WAI) door Blik op Werk.

Ondanks dat het verzuim in het 2e kwartaal 2023 met bijna een halve procent daalde ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar ervoor, lijkt dit geen positieve invloed te hebben op het werkvermogen van Nederland. Wordt het dan nu eindelijk tijd dat werkgevend en leidinggevend Nederland gaat investeren in gezondheid, in plaats van het verzuimbeleid?

Older man at work happy

Work to 100

In de column ‘Kwiekpraat’ lees je maandelijks de meest voorkomende vraagstukken en antwoorden in het kader van gezonde medewerkers en eigenaarschap op alle lagen. 

‘Live to 100’, dé onthullende documentaire die de wijsheden en gedeelde succesfactoren van ’s werelds meest vitale 90-plussers blootlegt. Zo kun je er binnen jouw organisatie direct mee aan de slag:

Het bestuur wil cijfers, maar snappen ze de betekenis?

In het kader van verzuim binnen de organisatie, krijgen de cijfers over het algemeen een verafschuwende blik. In termen van gender, leeftijd, functie of afdeling en verzuimduur valt overigens ook weinig zinnigs te zeggen. De meest voor de hand liggende reactie is het aannamebeleid te focussen op het ‘sterkste’ type en de rest goed te blijven ‘controleren’.

Een onmogelijke taak voor HR en angstcultuur tot gevolg. Zo informeer je jouw bestuur:

Verzuim vroegtijdig signaleren en bespreken

In de column ‘Kwiekpraat’ lees je maandelijks de meest voorkomende vraagstukken en antwoorden in het kader van gezonde medewerkers en eigenaarschap op alle lagen. 

Het is niet zo gek, dat die leidinggevende geen ‘zin’ heeft om bij zijn eerste kopje koffie naar het relaas van zijn medewerker te vragen. Niet gek misschien, maar het is wel zijn taak, zul je denken.

Leidinggevenden mogen leiding nemen

In de column ‘Kwiekpraat’ lees je maandelijks de meest voorkomende vraagstukken en antwoorden in het kader van gezonde medewerkers en eigenaarschap op alle lagen.

“Het verzuim loopt op. Wat ga je daaraan doen?”, wordt dan per mail doorgestuurd. Het enige juiste antwoord is de wedervraag.

Van werkgeluk naar werkvermogen

Investeren in werkgeluk zou medewerkers productiever en gemotiveerd maken, met als gevolg een lager verzuim en betere resultaten. “Werkt dat?”, is de veel gestelde vraag. En hoe doe je dat?

Wij richten ons liever op het werkvermogen van medewerkers, met één simpele actie: Het gesprek. 

Preventief leidinggeven   het goede gesprek

Preventief leiderschap: Wat doe je dan?

Als preventief leidinggevende voorkom je sociaal verzuim. Een zin vol vage en nieuwe termen die niets zeggen over wat je dan doet, als leidinggevende. Het zegt wel wat je ermee bereikt! Als leidinggevende heb je direct invloed op 75% van het verzuim, namelijk het sociaal verzuim. En dát maakt het de moeite waard om er actief mee bezig te zijn.

preventie, amplitie, curatie, verzuim

HR-trend ‘amplitie’ nog te nieuw

Grote dromen vragen om haalbare acties. Het curatieve beleid (verzuimbeleid) krijgt een wending door integratie van preventieve interventies, maar het blijft ‘dweilen met de kraan open’, wanneer amplitieve interventies ontbreken. Andersom is er geen draagkracht voor een amplitief beleid, zonder curatie met beschermende interventies. Curatie, preventie en amplitie zijn anno 2023 dus onlosmakelijk met elkaar verbonden

Integraal leiderschap in heroverweging

Een opvallend gegeven dat zich steeds vaker toont: Is dat verzuimcijfers variëren, overeenkomstig met de leiderschapsvormen die worden gehanteerd. Het fenomeen integraal leiderschap lijkt in elk geval niet bij te dragen aan een gezonde personeelsbezetting en bedrijfsgroei. Arbodienst en HR-partner kwiek stelt dat het verband tussen integraal leiderschap en verzuim inmiddels onmiskenbaar blijkt.

Versnel het herstel van overspanning of burn-out

Als een burn-out eenmaal onoverkomelijk is, zijn er een tal van betere manieren om medewerkers vitaal aan het werk te helpen dan de gestandaardiseerde processen te volgen. Kwiek biedt directe maatwerkbegeleiding en bemiddeling, om het verzuim binnen de 1e 30 dagen terug te dringen. Hoe we dat doen? Dat leggen we je graag uit, aan de hand van drie stappen.

Een andere kijk op verzuim

Als succesvol welzijnsondernemer werkt Sandra ook als Adviseur Werkvermogen bij Kwiek. Ze begrijpt heel goed dat de verzuimklacht in de meeste gevallen juist richting geeft om weer kwiek aan het werk te kunnen. “Ik kijk in mijn rol als Adviseur Werkvermogen bij Kwiek vooral naar de oorzaak en daarmee het herstelvermogen van een zieke medewerker.”, vertelt Sandra gepassioneerd. Maak kennis met Sandra en neem een kijkje achter de schermen bij Kwiek.

Een werkbare methode gericht op medewerkersgezondheid

Als onze jarenlange HR-ervaring ons iets geleerd heeft, is het wel dat inzetten op gezondheid zoveel meer brengt dan het tegengaan van verzuim. Het wetenschappelijk concept ‘Huis van Werkvermogen’ reikt werkgevers een makkelijke methode aan om preventief én curatief de individuele medewerkersgezondheid te beïnvloeden.

In gesprek tijdens- én over verzuim

Ruim 75% van de verzuim-gevallen hebben geen medische oorzaak. Deze oorzaken zijn vooraf moeilijk te herkennen en een taboe in het gesprek op de werkvloer. Wat een onzin! Jij signaleert bij jouw beste vriend toch ook ‘op tijd’ wanneer er nood aan de man is? Lees verder over de do’s en dont’s van verzuimbegeleiding en een gesprek van mens-tot-mens.

Generatieleren met het Huis van Werkvermogen

De generatiekloof creëert afstand op de werkvloer en verlaagt de productiviteit. De corona pandemie doet daar nog een schepje bovenop. Medewerkers raakte minder betrokken bij hun werkgever en collega's en de 'nieuwe medewerker' raakt in de meerderheid op de arbeidsmarkt. Dit vraagt een nieuwe vorm van leidinggeven en een andere manier van samenwerken nieuwe om leegloop en verzuim te reduceren.

De generatiekloof is geen probleem, wél de oplossing

Generatie Y en X; de verschillen ogen groter dan ooit, maar de praktijk wijst iets totaal anders uit. De generatiekloof is geen nieuw verschijnsel, want ieder tijdperk creëert zijn eigen visie. Toch zijn gevolgen momenteel desastreuzer in termen van verzuim en verloop. Laat de ‘kloof’ bestaan en richt je op het verschil, zeggen wij. Gebruik de tijd.

de té grote arbodienst

Zijn arbodiensten bedoeld om groot te worden?

Ruim 70% van het verzuim betreft zogenaamd “sociaal verzuim” en heeft niet direct met lichamelijke ziekte te maken. Hoeveel zin heeft stuurloze rust en sociale isolatie dan, als je herstel wilt bevorderen? Toch is de reguliere wachttijd van de arbodienst zo’n 6-8 weken. Zo werkt dat nu eenmaal. Of toch niet? 

Zet het Huis van Werkvermogen in voor een kwieke werknemer

Als jij werkt met kwiek kun je er vanuit gaan dat wij de beste tools inzetten voor jouw werknemer, zowel op het gebied van preventie als bij verzuim. Een perfect, en erkende, tool hiervoor is het Huis van Werkvermogen. In dit ‘kwiek kennis’ artikel leggen we je graag uit wat jij hier aan hebt, voor de individu tot in teamverband.

Verzuim neemt toe en duurt langer

Misschien heb je het ook al gemerkt, veel mensen zijn ziek. De ziekmeldingen zijn “normaal” in deze tijd van het jaar al hoger maar nu nog opvallend meer dan anders.

Stoptober

Dat roken (heel) slecht voor de gezondheid is, is wel duidelijk. Roken veroorzaakt veel hart- en vaatziekten maar is voor gebruikers heel moeilijk om te laten liggen.  Stop daarom nu nog.

kwiek verzuimwoordenboek

Verzuim is soms best ingewikkeld. Bij kwiek willen we dit altijd zo helder & duidelijk mogelijk uitleggen. In ons kwiek woordenboek leggen we daarom graag uit welke ‘officiële’ termen je kan tegenkomen als je te maken hebt met verzuim.

Start jij op 1 december met het gratis 'kwiek' loopbaantraject?

Op 29 september werden diverse nieuwe maatregelen aangekondigd. Een van de highlights op het gebied van HR is dat vanaf 1 december werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden weer kosteloos een ontwikkeladvies kunnen volgen bij een loopbaanadviseur. Een perfect moment om te kijken hoe kwiek jouw carrière is. 

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?