Kwiek
kwiek kennis

HR-trend ‘amplitie’ nog te nieuw

preventie, amplitie, curatie, verzuim

De HR-trend van 2022 ‘Amplitief werken’ is in wezen een achterhaald concept. De behoefte aan mentale versterking is namelijk al decennia zichtbaar. We creëerde een achterstand op de tijd en proberen die nu met minimale inzet in te halen.

Grote dromen vragen echter om haalbare acties. Het curatieve beleid (verzuimbeleid) krijgt een wending door integratie van preventieve interventies, maar het blijft ‘dweilen met de kraan open’, wanneer amplitieve interventies ontbreken. Andersom is er geen draagkracht voor een amplitief beleid, zonder curatie met beschermende interventies.

Curatie, preventie en amplitie zijn anno 2023 dus onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Het verschil tussen preventie, amplitie en curatie

Het verschil tussen preventie, amplitie en curatie

Preventieve interventies hebben ten doelstelling om gevolgen met negatief kenmerk te voorkomen. Aandacht en oplossing gaan in dit geval terug in de tijd en kennen een negatief uitgangspunt met een toekomstig beschermende insteek.

Amplitieve interventies hebben het doel om aanwezige positieve kenmerken te verstevigen, opdat het persoonlijk vermogen én de draagkracht wordt vergroot. Aandacht en oplossing focussen zich in het huidig moment en kennen in dit geval een neutraal of positief uitgangspunt met bekrachtigende insteek.

Curatieve interventies hebben het doel om een reeds ontstane negatieve situatie te laten oplossen, door oorzaakgericht onderzoek en herstel bevorderende oplossing te bieden.

Een nieuwe invalshoek (sinds de jaren 80)

Vanaf eind jaren ’80 deden de Finse professor Ilmarinen en collega’s al onderzoek naar de oorzaken van het werkvermogen van de mens. Deze invalshoek stond recht tegenover ‘regulier’ onderzoek naar verzuimoorzaken en -aanpak.

Bijna 20 jaar geleden ontwikkelde zij het HR-model ‘Huis van Werkvermogen’. Dit wetenschappelijk en bewezen model weergeeft dat het werkvermogen (inzetbaarheid) het resultaat is van de interactie tussen de persoonlijke omgeving en capaciteiten enerzijds en de kenmerken van het werk anderzijds. Opmerkelijk is dat de kenmerken van arbeid een zeer beperkte invloed hebben in het geheel, t.o.v. de persoonlijke- en omgevingsfactoren.

Preventie als zachte inleiding

We kunnen stellen dat amplitief werken tijdsonafhankelijk kan worden ingezet en zich altijd schikt naar de individuele behoeften, in deze snel veranderende wereld. Het succes van de interventie wordt echter bepaald door de mate van intrinsieke motivatie. De onveiligheid, als gevolg van het onbekende nieuwe, het oude oordeel en de druk van het actueel verzuim, dwingt dan ook tot een zachte inleiding, begeleiding en volharding om het te normaliseren en de motivatie te vergroten.

We hebben eerst in te zien wat we willen voorkomen, dan gaan we oplossingsgericht zoeken naar wat en hoe we dat zelf kúnnen veranderen (preventief), voordat we van nature een betere plek aannemen in een nieuwe wenselijke situatie (amplitief).

De 10 meest effectieve maatregelen om verzuim direct te reduceren 

Hieronder 10 tips over hoe je dit universele veranderproces zowel ‘van binnenuit als buiten’ de organisatie begeleidt.

Preventieve maatregelen:

  • Vergroot de psychologische veiligheid, zodat medewerkers zelf het gesprek starten
  • Leer verzuimrisico benaderen als verbeterkansen
  • Gebruik het ‘Huis van werkvermogen’ voor een open gesprek
  • Geef aandacht aan de leiderschapsstijl en ruimte; Anti-verzuimleiderschap dekt al het voorgaande

Amplitieve maatregelen:

  • Richt je op het versterken en de persoonlijke factoren, d.w.z. niet-werk gerelateerd
  • Ondersteun in de privé uitdagingen en belemmeringen om het persoonlijk vermogen te vergroten
  • Biedt interventies die zowel het fysiek-, sociaal- en mentaal welzijn versterken, omdat juist de combinatie van deze factoren de inzetbaarheid bepaalt (holistisch perspectief)

Curatieve maatregelen:

  • Blijf in gesprek tijdens verzuim van mens-tot-mens
  • Richt je op herstelbegeleiding binnen de 1e 6 weken van de verzuimperiode om sociale isolatie en verslechtering te voorkomen
  • Faciliteer en ondersteun het herstel, met focus op het eigen vermogen en zelfregie

Op zoek naar een strategisch partner voor jullie HR- en verzuimbeleid en uitvoering? Bel met kwiek op telefoonnummer 088 133 11 77

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?