Kwiek
Een andere kijk op verzuim

Als het gaat om jouw gezondheid, is balans het belangrijkste.

Kwiek is een arbodienstverlener die voor jouw als medewerker is!

Bij Kwiek hebben we het niet over verzuim maar over werkvermogen.

Het werkvermogen geeft aan in welke mate een werknemer medewerker zowel lichamelijk als geestelijk in staat is om ongeacht afkomst, leeftijd of geslacht zijn huidig werk uit te voeren. Het wordt bepaald door de balans tussen individuele kenmerken (gezondheid, competenties, waarden en houding) en werkvereisten.

Als Wanneer beide goed op elkaar zijn afgestemd, dan spreken we van een goed werkvermogen. Dat evenwicht is niet statisch, het evolueert in de tijd. Het is zaak om er gedurende de gehele loopbaan regelmatig bij stil te staan en er zo voor te zorgen dat het werkvermogen behouden blijft of verbeterd kan worden.

Wat is het Huis van Werkvermogen?

Het werkvermogen en de factoren die er een invloed op hebben, werden door de Finse professor Juhani Ilmarinen samengevat in het Huis van Werkvermogen.

Het dak van het huis is het werkvermogen en steunt op vier verdiepingen. Een dak staat pas stevig op een huis als alle verdiepingen in orde zijn. Is een verdieping aan renovatie toe, dan vermindert dit het werkvermogen.

Een goed werkvermogen krijg je wanneer de eerste drie verdiepingen -die staan voor wat de werknemer kan en wil- in evenwicht zijn met de vierde verdieping -die aangeeft wat de organisatie verlangt.

De basis van het huis, of het fundament van een goed werkvermogen, is de gezondheid van de werknemer. Een goed werkvermogen steunt op een goede lichamelijke en psychische gezondheid.

Maak kennis met Kwiek

Levendig, actief, blijmoedig, energiek, fit, flink, kras, monter, wendbaar, opgetogen, opgewekt, tierig, vief, vitaal… Maar soms lukt het even niet….Daarom ondersteunen wij jou en jouw werkgever in de verzuimbegeleiding. We helpen jouw  organisatie om te zorgen voor fundament van een goed werkvermogen en adviseren de organisatie in onderwerpen als vitaliteit en duurzame inzetbaarheid.

Ons Team

De Adviseur Werkvermogen (AW)

De Adviseur werkvermogen is naast jouw leidinggevende jouw vaste aanspreekpunt. Hij of zij zorgt ervoor dat je je met name bezig kunt houden met jouw herstel want daar gaat het om. De AW-er is te allen tijde op de hoogte van de geldende wet- en regelgeving en kijkt objectief samen met jou (en jouw leidinggevende) naar de mogelijkheden die er zijn.

Onze medisch professionals

De (Bedrijfs)arts

De AW-er werkt onder verantwoording van de bedrijfsarts en zorgt voor een optimaal verloop van de verzuimbegeleiding. De AW-er plant na het eerste consult met je in, dit vind online plaats. Na het eerste gesprek met de AW-er wordt er vaak een gesprek met de arts gepland.

Aandacht voor jou als medewerker

Als het gaat om werkvermogen staat jij als medewerker centraal. Wij hebben oprechte interesse in jou en we willen uw situatie begrijpen. Daarnaast vergeten we niet dat ieder mens uniek is, en zo ook de situatie waarin u zich bevindt. Daarom vinden wij persoonlijke benadering en aandacht voor het individu het allerbelangrijkste. 

Neem gerust contact op met jouw Adviseur Werkvermogen of met ons medisch secretariaat via 088-1331177.

Met de 'k' van kwaliteit

kwiek staat voor kwaliteit; win-win; innovatief; eigenzinnig; karakter;

Persoonlijk contact met kwiek

Geen casusnummer, maar een direct telefoonnummer en persoonlijk contact. Bij kwiek hebben klanten en medewerkers dezelfde vaste contactpersoon die snel schakelt en regie voert in de multidisciplinaire aanpak. Zo maken we voor grotere bedrijven het verschil binnen de organisatie.

Korte lijnen werken niet alleen prettig, maar leiden ook snel tot resultaat. 

Zij zijn al kwiek

Een aantal van onze klanten

hUIS VAN WERKVERMOGEN

de werkbare methode die gaat over gezondheid

Vanaf eind jaren ’80 deden de Finse professor Ilmarinen en collega’s onderzoek naar de oorzaken van het werkvermogen van de mens en ontwikkelde het HR-model ‘Huis van Werkvermogen’, met als kenmerk de holistische benadering.

Dit wetenschappelijk en bewezen model weergeeft dat het werkvermogen (inzetbaarheid) het resultaat is van de interactie tussen de persoonlijke omgeving en capaciteiten enerzijds en de kenmerken van het werk anderzijds. Opmerkelijk is dat de kenmerken van arbeid een zeer beperkte invloed hebben in het geheel, t.o.v. de persoonlijke- en omgevingsfactoren.

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?