Kwiek
kwiek kennis

Kunnen we ons dan nu richten op gezonde medewerkers?

Positief geluid en tegenstrijdige informatie: Verzuim daalt in 2023 maar werkvermogen is ondermaats- kunnen we ons dan nu richten op gezonde medewerkers?

 

Eén op de vijf werknemers in Nederland heeft een slecht tot matig werkvermogen, zo blijkt uit de jaarlijkse analyse van de Work Ability Index (WAI) door Blik op Werk. Het gemiddelde verzuim lijkt eindelijk te dalen, maar helaas doet het werkvermogen van werkend Nederland hetzelfde.

Ondanks dat het verzuim in het 2e kwartaal 2023 met bijna een halve procent daalde ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar ervoor, lijkt dit geen positieve invloed te hebben op het werkvermogen van Nederland.

Wordt het dan nu eindelijk tijd dat werkgevend en leidinggevend Nederland gaat investeren in gezondheid, in plaats van het verzuimbeleid?

Wat is werkvermogen?

Werkvermogen gaat over de mate waarin een werknemer geestelijk en lichamelijk in staat is de huidige werkzaamheden uit te voeren.

Eind jaren ’80 onderzochten Finse professor Ilmarinen en collega’s de oorzaken van het werkvermogen van de mens en het HR-model ‘Huis van Werkvermogen’. Dit wetenschappelijk en bewezen model weergeeft dat het werkvermogen (inzetbaarheid) het resultaat is van de interactie tussen de persoonlijke omgeving en capaciteiten enerzijds en de kenmerken van het werk anderzijds.

Opmerkelijk is dat de kenmerken van arbeid een zeer beperkte invloed hebben in het geheel, ten opzichte van de persoonlijke- en omgevingsfactoren.

Dalend werkvermogen bij werknemer van de toekomst

De recente cijfers uit de WAI-analyse, onder 62.000 respondenten, laten zien dat jonge werknemers zich minder vaak actief en fit voelen, en minder plezier hebben in gewone dagelijkse bezigheden dan oudere werknemers (45-55 jaar).  Het is juist deze generatie (25-35) die met zijn toetreden op de arbeidsmarkt ook langzaam de nieuwe meerderheid vormt, volgens de cijfers van het CBS.

Focus op gezonde medewerkers.

De behoefte aan mentale en sociale versterking is al decennia zichtbaar en wordt anno 2023 luid en duidelijk met cijfers ondersteund. Het curatieve beleid (verzuimbeleid) krijgt een wending door integratie van preventieve interventies, maar het blijft ‘dweilen met de kraan open’, wanneer er geen focus is op het versterken van de gezonde medewerkers. Daar kan winst worden behaald als we spreken over werkvermogen.

Ieder mens heeft dezelfde levensbehoeften. Het wetenschappelijk model Huis van Werkvermogen geeft hiervan een werkbaar beeld. Hoewel deze nooit zijn veranderd, verschuift de focus en het tekort met de tijd mee. Zowel de nieuwe standaarden die zijn ontstaan na de coronapandemie, alsook de maatschappelijke ontwikkelingen in het afgelopen decennium, herschrijven de regels. Waar we van overleven, naar fysieke gezondheid groeiden verkeren we momenteel in een tijdperk waar onze mentale kracht meer aandacht vraagt dan ooit tevoren; en logischerwijs ook kwetsbaarder is dan het ooit was. 

Niet gek dus, dat het sociaal & geestelijk welzijn de gedeelde succesfactor is bij de snelgroeiende bedrijven!

Gemene deler bij snelgroeiende bedrijven: Medewerkers met een groot werkvermogen

Zij zijn sterk in het gesprek met hun medewerkers, nemen hun medewerkers al serieus vóórdat ze ziek zijn en investeren in welzijn en geestelijke gezondheid, zo onderzoekt het platform HR in praktijk. De gezonde productieve werknemer is geen resultaat van een verzuimmaatregel, maar onderdeel van de bedrijfsstrategie.

We moeten medewerkers inzetbaarheid vanuit een andere invalshoek benaderen. Zingeving en het persoonlijk welzijn zijn belangrijker dan ooit. Het voorschotelen van een appel in plaats van een gevulde koek, biedt geen oplossing meer.

10 tips: Zo vergroot je het werkvermogen van gezonde medewerkers

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?