Kwiek
kwiek kennis

Van werkgeluk naar werkvermogen

Investeren in werkgeluk zou medewerkers productiever en gemotiveerd maken, met als gevolg een lager verzuim en betere resultaten. “Werkt dat?”, is de veel gestelde vraag. En hoe doe je dat?

Wij richten ons liever op het werkvermogen van medewerkers, met één simpele actie: Het gesprek. De wetenschappelijk bewezen praatplaat ‘Huis van Werkvermogen’ reikt werkgevers een makkelijke methode aan om amplitief, preventief én curatief in te zetten en de individuele medewerkersgezondheid en eigenregie positief te beïnvloeden.

HR: Curratief, preventief, amplitief beleid op de werkvloer

De verschuiving van curatieve hulp naar een preventief en amplitief beleid

De ontwikkelingen in de laatste decennia en de onderbreking van onze dagelijkse gang van zaken door de coronapandemie heeft een enorme impact op de verbinding tussen werkgever en medewerker, en de persoonlijke behoeften van medewerkers.

In cijfers leiden deze ontwikkelingen tot mogelijkheden. Onderzoek wijst uit dat 75% van het verzuim, sociaal verzuim betreft. Er is dan sprake van een niet-medische oorzaak en de gezondheid blijkt afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden. Het fysieke welzijn, maar ook het psychisch beeld, de sociale omgeving en praktische persoonlijke voorwaarden hebben invloed op de persoonlijke omstandigheden.

Amplitie en preventie met het Huis van Werkvermogen als praatplaat

Niemand kan voorkomen dat een been breekt, maar iedereen kan elkaar ondersteunen en zelf het voortouw nemen in het sociaal en mentaal welbevinden. Daar liggen niet alleen kansen, maar ook de absolute noodzaak om je als werkgever te richten op een amplitief beleid. Wanneer de basis op orde is, sta je nu eenmaal sterker in je schoenen.

Het is omdenken en vereist een andere mindset. Dat brengt voor vele organisaties de uitdaging van praktische haalbaarheid. Het Huis van Werkvermogen pas je toe in het doorlopende normale gesprek. Simpel, persoonlijk en effectief!

De wetenschap & het Huis van Werkvermogen

Het Huis van Werkvermogen is ontwikkeld door de Finse professor Ilmarinen in de jaren ‘80, naar aanleiding van zijn onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

Het Huis van Werkvermogen bestaat uit vier dimensies:

  1. Gezondheid
  2. Competenties
  3. Normen en waarden
  4. Werk

Iedere dimensie heeft zijn eigen verdieping. Aan de hand van het plaatje, wordt direct logisch dat deze verdiepingen met elkaar in verbinding staan én met de omgeving.

Een huis staat niet op zich, je hebt een tuin en staat in een wijk gefundeerd. Hetzelfde geldt volgens dit model voor de invloed van familie, maatschappij en een sociaal netwerk. Als je bedenkt dat ruim 75% van het verzuim sociaal verzuim is, is het al snel duidelijk dat zowel binnen als buiten het huis impact heeft op hoe duurzaam inzetbaar een werknemer is. 

Zo pas je het Huis van Werkvermogen toe

Aan de hand van dit model, pel je het welzijn en individuele dilemma’s en behoefte als het ware af tot de kern.

Iedere verdieping heeft zijn eigen kenmerken en wordt op individueel niveau met persoonlijke kernwaarden ingevuld. In het goede gesprek met jouw medewerkers kunnen jullie samen inschatten hoe goed de medewerker in staat is om het werk lichamelijk en psychisch uit te voeren. Zo bepaal je het werkvermogen én de knelpunten, en kun je direct een gerichte aanpak kiezen. Voorkomen is beter dan genezen.

Let op! ‘Ja’ en ‘Nee’ zijn geen antwoorden! Kijk naar het model; wat gaat er goed? Waar zitten verlangens en op welke verdieping staat (figuurlijk) het vol met rommel.

Vergroot zelfregie bij medewerkers en hun werkvermogen!

Omdat het een visueel model is, wordt werkvermogen ineens een tastbaar iets. Je ziet direct ‘op welke verdieping’ er mogelijk knelpunten zijn. Zowel jij als jouw medewerker creëren daarmee draagvlak voor gedeelde verantwoording en zelfregie bij de medewerker.

Een medewerker hoeft niet ziek te zijn, om beter te worden!

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?