Kwiek
kwiek kennis

Verzuimcijfers 2022- 2023 en de resultaten

De zorgwekkende feiten en verzuimcijfers hoeven de bedrijfsgroei niet te remmen. Sterker nog; alle snelgroeiende bedrijven hebben één gedeelde succesfactor. Dat geeft HR een vuist op tafel!

Verzuimcijfers en ontwikkelingen

Het ziekteverzuim steeg in het derde kwartaal 2022 naar gemiddeld 5,0% en is daarmee hoger dan de afgelopen 20 jaar. (bron: CBS) Ondanks dat het aantal ‘corona’ ziekmeldingen dalen, is dit een gemiddelde toename van 0,5% ten opzichte van vorig jaar. Deze feiten en cijfers vormen een duidelijk beeld van de huidige ontwikkelen. Het goede nieuws? Dit gegeven hoeft de groei van jouw organisatie niet te remmen. Je kunt er juist je voordeel mee doen in deze markt!

Griep en Corona zijn niet meer het probleem

Terwijl het aantal ziekmeldingen door griep of corona oktober 2022 weer toenam, heeft dit een minimale impact op de verzuimstijging. Opvallend is de stijging in het psychisch verzuim dat gemiddeld 10% hoger ligt, dan in de eerste helft van 2019.

Vóór corona zagen we het aandeel van het psychisch verzuim in Nederland al stijgen. Na de opkomst van het coronavirus in het eerste kwartaal van 2020 kende het psychisch verzuim juist een daling. Mogelijk komt dit door de positieve ervaringen van het thuiswerken in sommige sectoren, zoals meer flexibiliteit en minder reistijd. Toch steeg het aandeel van het psychisch verzuim weer flink sinds 2020, volgens ArboNed.

Sociaal verzuim en psychisch verzuim bepalen de afgrond óf het succes

We weten ondertussen dat zo’n 75% van het verzuim niet medisch-gerelateerd verzuim blijkt. Sociaal verzuim, noemen we dit. Binnen deze categorie domineert het psychisch verzuim. Tegelijkertijd neemt ook de verzuimduur toe, stelt de Nationale Nederlanden in het trendrapport November 2022.

70% van de werkgevers maakt zich zorgen over de mentale gezondheid van werknemers stelt de Nationale Nederlanden in het trendrapport November 2022. Daarnaast doet de economie een duit in onze zak en veroorzaakt de nodige bijkomende geldzorgen. Dat levert stresst, kost productiviteit en verlaagt de weerbaarheid. Helaas blijkt uit onderzoek dat bijna 80% van de medewerkers hun geldzorgen niet bespreekbaar maakt. In de wetenschap dat geldstress zowel het IQ als de productiviteit en weerbaarheid verlaagt, hoeven we niet meer te discussiëren over het belang van de openheid binnen jouw organisatie, als als we over een  verzuimaanpak spreken.

De kosten baten afweging

Het overgrote deel van de medewerkers dat ziek ‘thuis zit’ kampt met spanningsklachten of een burn-out. Hoewel deze twee diagnoses nog te vaak met elkaar verward worden, kost het in beide gevallen een fortuin.

Verzuim door spanningsklachten zoals een gejaagd gevoel, emotionele instabiliteit en vermoeidheid duurt op dit moment gemiddeld 194 dagen. Een medewerker met een burn-out re-integreert vaak pas weer na 280 dagen volledig. Dat kost een werkgever gemiddeld € 75.000,00 per medewerker tot wel € 120.000,00, de indirecte kosten meegerekend.

Je kunt je afvragen hoeveel dit simpele rekensommetje jouw organisatie kost. Te veel! Stom genoeg blijven we toch nog met appels strooien en onze medewerkers ‘even wat rust gunnen’ in de hoop dat het zich vanzelf weer oplost. Dat is een dure maatregel en al zeker geen oplossing!

Praktische maatregelen werken: direct 20-30% verzuimreductie

28% van verzuim door spanningsklachten zijn werk gerelateerd. Dit blijkt uit een rapportage van ArboNed. Het probleem hiervan is vooral dat dit tegelijkertijd een nadelige impact heeft op de werkzame medewerkers. In veel gevallen heeft dit te maken met leiderschapsproblematiek. De leidinggevende past niet binnen de organisatie, niet bij het team, of heeft simpelweg een te grote verantwoordelijkheid waarbij niets écht goed uit de voeten komt.

Laat deze medewerkers niet thuis bijkomen en in hun schulp kruipen. Deze goedbedoelde ‘vrijgevigheid’ resulteert vrijwel direct in sociaal isolement. De aandacht gaat hierbij niet naar herstel, maar haar het ziek zijn. Guess what? Het ziek zijn wordt groter en erger en duurt veel langer dan nodig. 

Het gesprek binnen 48 uur opstarten, reduceert het verzuim met gemiddeld 30%! ‘Ik ben gewoon continu vermoeid’ is nooit de oorzaak van het verzuim, maar altijd het resultaat. Laat de medewerker in een veilige setting eerlijk vertellen wat hem zoveel energie en positiviteit kost. Geef hier gehoor aan! Is het de werkdruk? Is het een teamlid? Is het een leidinggevende? De voordelen hiervan alleen al: 

  • Het kost je niet direct een enorme investering in een nieuw welzijnsbeleid
  • De zieke medewerker krijgt direct weer wat positieve energie
  • Het domino-effect de goede kant op: Het schept meer werkgeluk op de vloer. Medewerkers voelen zich gehoord, gezien en serieus genomen, ook als het hen niet zelf betreft.
  • Medewerkers klimmen hand aan hand onder begeleiding uit de put. Ze worden bij de hand genomen.
  • Dit scheelt iedere organisatie gemiddeld € 250,00 per bespaarde verzuimdag
  • Reduceert direct én voorkomt 20-30% van het verzuim

 Hoe nu verder?

Wonderlijk dat succesvol ondernemers of het bestuur van de grotere bedrijven het makkelijkst beïnvloedbare deel van het verzuim compleet links laten liggen. Het feit blijft dat je op medisch verzuim nauwelijks invloed hebt. Het sociaal verzuim ligt echter in eigen handen en vormt tegelijkertijd het grootste aandeel in het verzuim.

Het moge ondertussen duidelijk zijn dat het mentaal en sociaal welzijn een pijler van de bedrijfsvoering moet zijn. Niet alleen in het kader van maatschappelijke verantwoording of verzuimreductie, temeer als verantwoording naar het ondernemerschap en de drive om te groeien. ‘Geen geld’ is simpelweg geen antwoord meer, als je tonnen per jaar weggooit aan verzuim en een minimale groei of zelfs krimping realiseert.

Dat bewijst ook het onderzoek naar de gemene deler van de snelgroeiende bedrijven. 

Snelgroeiende bedrijven (+15% per jaar) hebben één ding gemeen

Ze besparen op verzuimkosten!

Zij zijn sterk in het gesprek met hun medewerkers, nemen hun medewerkers al serieus vóórdat ze ziek zijn en investeren in welzijn en geestelijke gezondheid, zo onderzoekt het platform HR in praktijk. De gezonde productieve werknemer is geen resultaat van een verzuimmaatregel, maar onderdeel van de bedrijfsstrategie.

Ieder mens heeft dezelfde levensbehoeften. Het wetenschappelijk model Huis van Werkvermogen geeft hiervan een werkbaar beeld. Hoewel deze nooit zijn veranderd, verschuift de focus en het tekort met de tijd mee. Zowel de nieuwe standaarden die zijn ontstaan na de coronapandemie, alsook de maatschappelijke ontwikkelingen in het afgelopen decennium, herschrijven de regels. Waar we van overleven, naar fysieke gezondheid groeiden verkeren we momenteel in een tijdperk waar onze mentale kracht meer aandacht vraagt dan ooit tevoren; en logischerwijs ook kwetsbaarder is dan het ooit was. 

Niet gek dus, dat het sociaal & geestelijk welzijn de gedeelde succesfactor is van deze top bedrijven!

Kijk hier voor meer informatie over de beïnvloedbare factoren van verzuim of bel met onze specialisten voor een vrijblijvend advies via 088 133 11 77.

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?