Kwiek
kwiek kennis

Daarom zet kwiek in op de eerste 6 weken van ziekteverzuim

Jij wilt toch dat je werknemer zo snel mogelijk weer 100% aan de slag kan? Met kwiek weet je dat er gefocust wordt op kwalitatieve én snelle verzuimbegeleiding. Voor jou als werkgever, maar ook voor je team. Het doel van de Wet verbetering poortwachter (WVP) is het terugdringen van het aantal langdurig zieke werknemers. Uitgangspunt daarbij is dat snel en effectief ingrijpen het ziekteverzuim verkort.  

Op basis van de WVP is de werkgever de eerste twee ziektejaren samen met de zieke werknemer verantwoordelijk voor een zo snel mogelijke re-integratie van hem of haar. In die periode moet de werkgever het loon doorbetalen met een minimum van 70 procent van het laatste loon. In het eerste ziektejaar moet dat ook minimaal het minimumloon zijn. Bij de re-integratie kan het gaan om dezelfde of een andere functie in je organisatie (re-integratie eerste spoor) of een functie buiten het bedrijf voor de werknemer (re-integratie tweede spoor). De WVP geeft een stappenplan voor de re-integratie tijdens de eerste twee ziektejaren. Maar met een samenwerking met kwiek ben je dit voor!

De zes-stappen van een kwiek(e) re-integratie

Wij werken bij onze re-integraties altijd met een zes-stappenplan. Zo weten alle partijen vanaf de start waar ze aan toe zijn. Doorloop jij met ons de routekaart?


Stap 1: Ben je ziek? Bel kwiek!
Wij zetten juist in op de eerste zes weken van het verzuim. Met het kwiek ‘sprint’ abonnement meldt jouw medewerker zich bij ons ziek. Wij verzorgen dus het eerste contact, immers snel gezond weer aan het werk is ons doel. Voor jouw medewerker en voor jou! 

Stap 2: Plan van Aanpak
Samen met de werknemer moet je binnen acht weken na de ziekmelding of uiterlijk twee weken na de probleemanalyse een Plan van Aanpak (PvA) opstellen. Dat klinkt best heftig, maar is juist een fijne basis voor iedereen om vanuit aan de slag te gaan en binnen welk tijdsbestek dat kan gebeuren. Samen kiezen we voor een casemanager. Dit kan een medewerker van de arbodienst zijn, maar bijvoorbeeld ook een leidinggevende of een collega. Deze casemanager begeleidt de uitvoering van het PvA en controleert deze. Op naar stap 3!

Stap 3: Re-integratiedossier
Het PvA maakt onderdeel uit van het re-integratiedossier. Dit dossier leggen we aan en houden we bij als langdurig verzuim dreigt. Daar wil je in het begin misschien nog niet aan denken, maar een dossier is een goed vertrekpunt voor de aanpak. Het bevat het ziekteverloop en alle re-integratie-acties met bijbehorende documenten van werkgever en werknemer. Daarnaast bespreken we elke zes weken de voortgang van de re-integratie met de werknemer. Is de werknemer nog ziek in de 42e week na zijn ziekmelding, dan melden we hem of haar ziek bij het UWV. 

Stap 4: Eerstejaarsevaluatie
Duurt het verzuim  langer? Dan komt er tussen week 46 en 52 een eerstejaarsevaluatie. We evalueren dan met de werknemer het eerste ziektejaar. Ook bepalen we welke re-integratiedoelen we in het tweede ziektejaar willen behalen en hoe we dat gaan doen. Met de werknemer bekijken we ook naar de mogelijkheden naar re-integratie binnen en buiten de organisatie. 

Stap 5: Re-integratieverslag
Kan de werknemer na twintig maanden nog niet volledig werken dan stellen we samen met hem of haar een re-integratieverslag op. Hierin staan alle afspraken en feitelijke resultaten van de re-integratie tot dan toe. Verder bevat het een actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst en een eindevaluatie die we samen met de werknemer schrijven op basis van dat oordeel. Ook als de werknemer tijdens de ziekte uit dienst gaat, moeten we een eindevaluatie invullen als de werknemer al langer dan zes weken arbeidsongeschikt is.

Stap 6: WIA-aanvraag
Is er richting het einde van het tweede ziektejaar nog geen sprake van re-integratie naar werk dan krijgt de werknemer in week 87 een WIA-aanvraagformulier van het UWV. Hij of zij moet dit uiterlijk in week 91 ingevuld naar het UWV terugsturen. Het re-integratieverslag moet hieraan toegevoegd zijn. Dit doen we online aan het UWV sturen zonder de medische gegevens, die de werknemer meestuurt met zijn aanvraag. Als de werknemer niet wil dat we het re-integratieverslag online aan het UWV sturen, dan mag hij/zij dat ook zelf via de post doen.

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?