Kwiek
kwiek kennis

kwiek verzuimwoordenboek

Verzuim is soms best ingewikkeld. Bij kwiek willen we dit altijd zo helder & duidelijk mogelijk uitleggen. In ons kwiek woordenboek leggen we daarom graag uit welke ‘officiële’ termen je kan tegenkomen als je te maken hebt met verzuim.

Beoordeling UWV | Wanneer je het hebt over langdurig verzuim en het UWV in beeld komt, krijg je op basis van het re-integratieverslag een beoordeling van het UWV of wij en de werknemer voldoende hebben gedaan aan de re-integratie. Hiervoor is het belangrijk dat het re-integratieverslag compleet en inhoudelijk volledig is. Als het UWV de re-integratie-inspanningen voldoende vindt, dan nodigt het de werknemer uit voor een WIA-keuring. Na deze keuring krijgt de werknemer een WIA-uitkering. Heeft de werknemer volgens het UWV te weinig gedaan aan een terugkeer naar werk, dan kan de uitkeringsinstantie hem de WIA-uitkering geheel of gedeeltelijk weigeren.

Loonsanctie | Vindt het UWV dat jij als werkgever niet voldoende hebt gedaan voor re-integratie van de werknemer, dan krijg je een loonsanctie. Dan moet je ook in het derde ziektejaar 70 procent van het loon doorbetalen. In dat jaar krijg je als werkgever de kans om alsnog te voldoen aan de re-integratieplichten. Denk je dat je als werkgever hebt voldaan aan alle re-integratieverplichtingen, dan kan je dit voorleggen aan het UWV. Dat kan de loonsanctie dan verkorten naar bijvoorbeeld een half jaar. Natuurlijk helpen wij jou om deze loonsanctie helemaal te voorkomen en kort op de bal te sturen in de re-integratie van je werknemer.

Bezwaar | Is het toch zover gekomen dat je een loonsactie ontvangt. Dan informeert het UWV ons en de werknemer met een beschikkingsbrief over de loonsanctie. Tegen die beschikking kun je vervolgens bezwaar maken binnen zes weken na dagtekening van de bestreden beslissing. Heb je meer tijd nodig voor het versturen van het bezwaar, dan kun je voorlopig (pro forma) bezwaar maken. Als je het niet eens bent met de beslissing van het UWV op het bezwaarschrift dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank. Vervolgens is nog hoger beroep mogelijk bij de Centrale Raad van Beroep. Het UWV kan ook hoger beroep instellen. Ook in deze fase van verzuim weten wij de beste tips & tricks. Soms kunnen we dat binnen kwiek oplossen, maar we helpen je ook graag aan een goede jurist. 

Deskundigenoordeel | Verschilt de werknemer of arbodienstverlener van mening over de re-integratie, dan kunnen we samen het UWV om een deskundigenoordeel vragen. Dat is een tussentijds oordeel over de re-integratie. Het UWV is wettelijk verplicht om zo’n deskundigenoordeel te geven. Je betaalt er wel 400 euro voor. De werknemer mag het UWV ook om een deskundigenoordeel vragen. Het oordeel is niet bindend, dus we zijn niet verplicht om er iets mee te doen. Het UWV neemt het echter wel mee bij de beoordeling van het re-integratieverslag.

Sancties werknemer | Werkt een zieke werknemer niet mee aan re-integratie, dan mogen we hem een sanctie opleggen. Dat kan een loonstop zijn. De werknemer waarschuwt dan eerst dat je zijn/haar loon staakt. Leidt dit niet tot meer medewerking dan kan de werkgever hem uiteindelijk ontslaan. Daarover moet je wel eerst een deskundigenoordeel van het UWV vragen, waaruit blijkt dat de werknemer zich onvoldoende heeft ingespannen voor de re-integratie. Werkt de medewerker alsnog mee dan betaal je het loon weer door. Je hoeft het niet-betaalde loon dan niet met terugwerkende kracht terug te betalen.

Passend werk | Voor de re-integratie kan het nodig zijn dat je het werk, de werkplek en (of) de arbeidsmiddelen van de werknemer aanpast. Als het onmogelijk is om een medewerker in zijn oude functie terug te laten keren, dan moet je hem passend werk aanbieden in het bedrijf. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om deeltijdwerk of om werk met een aangepast takenpakket. Lukt dit niet dan kan je hem of haar een andere functie aanbieden of werk bij een andere werkgever (tweede spoor-re-integratie). Verder kan je de werknemer op arbeidstherapeutische basis laten werken. Daarmee kan hij of zij langzaam weer aan het werk wennen. Let er wel op dat hij dan nog wel ziek is en dat je zijn loon moet doorbetalen.

Re-integratiebedrijf | Voor de re-integratie kan je een re-integratiebedrijf inhuren dat de werknemer begeleidt bij de terugkeer naar werk in je organisatie of bij een andere werkgever. Uiteraard kun je hiervoor ook terecht bij kwiek!

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?