Kwiek
kwiek kennis

Zelf aan de slag met verzuim preventie

Tekort bedrijfsartsen blijkt medeoorzaak van verzuim

Door het oplopende tekort aan bedrijfsartsen, lopen de wachttijden op en start de verzuimbegeleiding later dan ooit zo constateert arbodienstvergelijker HR Navigator. Zeker met de huidige tekorten op de arbeidsmarkt en de vakantietijd moeten werkgevers noodgedwongen terugschakelen. Bedrijven ervaren dubbele pijn, door een combinatie van verplichte loondoorbetaling en omzetderving.

Aanvullende maatregelen zijn nodig. Werkgevers zouden veel zwaarder moeten inzetten op preventie en meer gaan sturen op duurzame inzetbaarheid van hun personeel.'

Wachttijden verhogen kosten en verergeren klachten

Een verzuimende medewerker kost een werkgever gemiddeld 400 euro per dag. Een zieke medewerker die niet gezien wordt door de bedrijfsarts kost wekelijks dus 2.000 euro, waarbij de kosten van toenemende schade en langer durend verzuim door sociale isolatie nog niet zijn meegerekend.

De grens van zes weken vanuit de Wet verbetering poortwachter wordt meestal net aan gerespecteerd, maar of die termijn de gezondheid en het werkvermogen niet verder schaadt blijkt discutabel. Dit geldt met name voor medewerkers die uitvallen door werkdruk of andere psychische klachten. In die gevallen telt elke dag. Lees hier ons blog over wachttijden bij arbodienstverleners. 

Meer flexibiliteit en preventie

Door casemanagers in te schakelen die de organisatie van binnen en buiten kent en toegewijd is aan contact met de medewerkers, hoeft er overigens geen sprake te zijn van een wachttijd. De casemanager blijft eerste aanspreekpunt bij verzuim en voert effectief contact met de bedrijfsarts.

De casemanagers bij kwiek staan met hun voeten in de klei en zijn opgeleid om op organisatieniveau mee te denken met een preventief beleid. Zij kennen de medewerkers, geven inzicht in cijfers, zien de trends en knelpunten op beleidsniveau en afdelingsniveau en leggen daardoor gerichte preventieve actieplannen op tafel.

Voorkomen van verzuim

Daar zit namelijk de echte oplossing. Inzetten op gezondheid brengt meer dan het tegengaan van verzuim.  De verschuiving van medisch naar sociaal verzuim ondersteunt een directe en preventieve aanpak. Daarbij helpt een goede, veilige en prettige werkcultuur waarin zaken als werkdruk en persoonlijk welzijn bespreekbaar zijn met leidinggevenden. Leidinggevenden dienen risico te kunnen signaleren.

Vitaliteit en leiderschap

Werkgevers zouden veel zwaarder moeten inzetten op preventie en meer gaan sturen op duurzame inzetbaarheid van hun personeel. Dat kan bijvoorbeeld met vitaliteitsprogramma’s, door genoeg ontwikkelingsperspectief te bieden en te zorgen voor een goede werk-privébalans.

Versterk de ruggengraat van je eigen mensen! Zij vormen de kern van jouw bedrijf. Dat kun je als werkgever misschien niet willen, maar je moet wel.

Wil je concreet weten hoe wij jouw medewerkers sneller kwiek aan het werk helpen en verzuim kunnen voorkomen? Preventief en vitaal leiderschap helpt medewerkers kwiek te werken en verzuim te reduceren. Bel voor overleg en ondersteuning door onze specialisten.

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?