Kwiek
kwiek kennis

Eigenaarschap op gezondheid en werkvermogen

Ondanks een aanhoudende daling in het ziekteverzuim, blijkt langdurig verzuim te stijgen. In relatie tot de wetenschap dat bijvoorbeeld het COVID virus aanhoudende klachten heeft veroorzaakt, zullen werkend- en werkgevend Nederland meer aandacht moeten vestigen op gezondheidsbewaking.

Relatie werk-gezondheid

In een eerder blog over werkvermogen en gezondheid wordt duidelijk dat het aandeel van werk in algehele gezondheid slechts beperkt is. De invloed die je vanuit de werkomgeving kunt hebben op meer bepalende factoren is echter aanzienlijk. En dat is een belangrijk gegeven voor werkgevers en leidinggevenden, aangezien daarmee de inzetbaarheid van werknemers kan worden vergroot.

Psychologische veiligheid – Oftewel ‘gewone’ interesse

Ondertussen is duidelijk dat een psychologisch veilige werkomgeving bijdraagt aan het werkvermogen van de medewerkers. Niet alleen is het verzuim lager, maar liggen de succescijfers en productiviteit over het algemeen hoger in een omgeving waar men ‘gewoon’ eerlijk en open durft te zijn.

De term psychologische veiligheid klinkt voor velen nog erg beladen en moeilijk grijpbaar, zeker op de werkvloer. En dat vinden we bij Kwiek niet zo gek. Het zijn wat ons betreft hele dure woorden voor ‘gewone’ interesse en menselijkheid. Uiteraard gaat de officiële term gepaard met de wetenschappelijke onderbouwing en analyses van het belang, maar in praktijk komt het neer op een simpel gesprek van mens tot mens, zonder verstoring door een taakgerichte ondertoon. In het blog ‘In gesprek over- en tijdens verzuim’ lees je praktische tips over hoe je dit makkelijk kunt integreren op de werkvloer.

Eigenaarschap vergt betrokkenheid

Eigenaarschap gaat niet zo zeer over discipline en actie, maar veel meer over vertrouwen hebben en kennis vergaren van mogelijkheden en aanpak. Dit ontstaat wanneer iemand de ‘symbolische’ hand aangereikt krijgt of voldoende grond voelt en middelen heeft om zelf actie te ondernemen.

Voor herstel en gezondheid is eigenaarschap op individueel niveau uiteraard een vereiste. Maar dat betekent niet dat je als werkgever de verantwoording hierin volledig verlegt naar de medewerker. Deze deel je van nature met elkaar, net als de onderlinge afhankelijkheid in een werkrelatie.

Als werkgever kun je medewerkers juist ondersteunen om eigenaarschap te hebben over hun eigen werkvermogen door meer betrokken te zijn bij hen.

Deze 3 acties zijn daarvan effectieve voorbeelden en makkelijk toepasbaar op de werkvloer. 

ACTIE 1: In gesprek over- én tijdens verzuim helpt om verbinding te houden met jouw medewerker en maakt het dus veiliger om weer terug te keren na herstel. Hierbij is het belangrijk dat je oprechte interesse toont; van mens tot mens. Het gesprek zou niet moeten gaan over ‘wanneer iemand weer verwacht te werken’, maar over hoe iemand zich voelt, wat er speelt en over steun en hulp. Reik dus uit met aandacht en mogelijkheden van hulp en maak het makkelijk om dit aan te pakken.

ACTIE 2: Onderzoek samen de oorzaak én mogelijkheden. 75% van het verzuim kent géén medische oorzaak. Vergis je niet! Een antwoord als ‘werkdruk’ raakt vaak niet de kern. Wat speelt er allemaal nog meer? 

Het wetenschappelijk model ‘Huis van Werkvermogen’ duidt de verbinding aan tussen fysiek-, mentaal en sociaal welzijn. Dit model helpt je procesmatig iemands individuele situatie in kaart te brengen en de klachten af te pellen.

ACTIE 3: Persoonlijke professionele begeleiding binnen 48 uur. Onderzoek wijst uit dat de eerste 6 weken van verzuim cruciaal zijn in het verdere herstel. In deze periode kun je het maken of breken; kun je wel zeggen. Zorg er dus voor dat medewerkers direct professionele ondersteuning krijgen bij hun mentaal welzijn. 

Kwiek biedt binnen 48 uur een telefonisch consult met een psycholoog, die samen met de medewerker de klacht vertrouwelijk kan doorgronden en verbinden aan oplossingen voor werknemer én werkgever.  

Wil je concreet weten hoe wij jouw medewerkers sneller kwiek aan het werk helpen en verzuim kunnen voorkomen? Preventief en vitaal leiderschap helpt medewerkers kwiek te werken en verzuim te reduceren. Bel voor overleg en ondersteuning door onze specialisten.

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?