Kwiek
kwiek kennis

Verandering van bedrijfsarts: Hier moet je aan voldoen

Ga je samenwerken met een nieuwe partij in het kader van verzuimbegeleiding, vraagt jouw medewerker om een andere bedrijfsarts of verandert de werknemer van werkgever? Zorg dan dat alle partijen die hierbij betrokken zijn toestemming geven.

Dit is een harde eis voor de overdracht van het bedrijfsgeneeskundig dossier. Dat heeft dus ook impact wanneer je een 2e of 3e arbodienst inschakelt om je te ondersteunen in de verzuimbegeleiding. Maar is dit wel zo handig?

Als arbodienst komen we vaak in gesprek met HR-teams die met meer dan één arbodienst ‘samenwerken’ voor dezelfde organisatie. Het voordeel is dat er op afdelingsniveau of op schaalniveau wordt gewerkt en iedere partij het losse onderdeel van het bedrijf kent.

Het nadeel is dat de samenwerking over het algemeen ontbreekt en er geen sprake is van zorg, maar van procedurele opvolging zonder enige vorm van regie op verzuim. Dat weegt niet op tegen het gemak, want het verzuim wordt niet gereduceerd en de workload en de verzuimproblematiek blijven bestaan.

Procedurele opvolging van verzuim klinkt precies zo ‘waardeloos’ als het is. In geval van actueel verzuim is het kwaad al geschied. Er valt niet meer te sturen op het voorkomen van het verzuim en er wordt veelal alleen nog een gestandaardiseerd proces in gang gezet. En dit blijkt zeker het geval wanneer er meerdere arbodiensten tegelijkertijd actief zijn, zonder lead. Geen van de betrokken partijen draagt en voelt de verantwoording voor het geheel. Dit blijft rusten op de schouders van de werkgever en/of HR-directie, die er op deze manier totaal geen grip kan krijgen.

Wat gebeurt er met de verzuimcijfers?

De verzuimcijfers verlagen niet, althans niet door toedoen van de betrokken arbodiensten, en er gebeurt niets constructiefs binnen de organisatie die de gezondheid en stabiliteit versterkt. Er is vaak geen zicht op wat de ene en de andere partij doet.

Een kwalijke werkwijze; na de verzuimmelding moet er gericht worden gestuurd op het terugdringen van de verzuimduur en dat vraagt om een directe interventie en maatwerk.

Verplichte dossier- en verslaglegging moet op deze manier overigens ook nog steeds door de HR-afdeling zelf worden bijgehouden en gecontroleerd, zodat alle nodige informatie van alle partijen is geregistreerd. Dat klinkt als een zooitje; dat is het ook!

Kun je dan wel met meerdere partijen samenwerken?

Het hoeft niet, maar kan zeker wel! Zolang er één partij is die de verantwoording voor het geheel neemt en regie voert op verzuim en gezondheid:

  • de samenwerking onderling opzet,
  • metingen & KPI’s op kwantitatief en kwalitatief niveau uitzet
  • zorgt dat waarnemingen van alle partijen worden omgezet in een actieplan op de werkvloer én bij de thuiszittende zieke medewerkers.

Dat vraagt dus een andere aanpak dan ‘verzuimbegeleiding’, maar vergt een strategisch HR-partner die zich ontfermt over regie op gezondheid en verzuim.

De verschuiving van medisch naar sociaal verzuim ondersteunt een directe en preventieve aanpak. Kwiek helpt zieke medewerkers sneller te herstellen en verzuim te voorkomen. Bel voor meer informatie en overleg naar 088 133 11 77 of abonneer je op onze maandelijkse linkedin nieuwsbrief voor alle laatste HR vak-updates. 

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?