Kwiek
kwiek kennis

>67% van het verzuim ontstaat privé; Wie neemt verantwoording?

We weten al dat ruim 75% van het verzuim geen directe medische oorzaak kent; dit heet sociaal verzuim. Nog veel interessanter is dat zo’n 70% van het verzuim ontstaat in de privéomstandigheden van medewerkers. En dan klinkt de vraag; Wie neemt verantwoording?

Wat zegt deze arbodienst?
In het kader van sociaal verzuim heb je als werkgever gefaald om voldoende betrokken te zijn bij je medewerkers.

Jouw medewerkers zijn bijna dagelijks op de werkvloer aanwezig of in contact met hun leidinggevenden. En toch is er kennelijk op geen enkel moment opgemerkt dat de medewerker er al wekenlang vermoeid of lusteloos uitziet. Of de leidinggevenden hebben de vraag ‘Hoe gaat het met je?’ niet durven stellen, zodat de vraag ‘Wat kunnen we hieraan doen?’ evenmin ter sprake kwam. Sterker nog, ronduit de meeste leidinggevenden signaleren ook niet dat er sprake is van een verslechterd welzijn bij hun teamgenoten. Zij hebben toch te zorgen dat er minder kosten en meer omzet wordt gemaakt?

Gemiste kans

Het gegeven blijft dat ruim 20% van het sociaal verzuim kan worden voorkomen bij een actieve benadering en tijdige signalering. Niet meten, maar weten geldt in dit kader. Verzuim kun je meten, de kwaliteit van de leidinggevenden kun je hieruit slechts afleiden maar niet bijsturen. Je kunt niet meten of een leidinggevende geschikt is en wat er nodig is om deze verantwoording te nemen. Maar als de arbo-partner aanwezig is bij de gesprekken tussen medewerker en leidinggevende, komt hier wel zicht op en kunnen leidinggevenden hierbij worden ondersteund.

En dán gaat het erover hoe de leidinggevenden het gezonde hardwerkende team helpt om vol energie te blijven presteren. Investeren in gezondheid voorkomt niet alleen uitval, maar stimuleert ook het belangrijke goede gesprek en geeft een gezonde sfeer op de werkvloer. Precies wat je ook nodig hebt in tijden van arbeidsmarktkrapte én bij re-integratie!

Wie is verantwoordelijk?

Als decennia HR-ervaring ons iets heeft geleerd, is het wel dat inzetten op gezondheid meer brengt dan het tegengaan van verzuim. Inzetten op gezondheid betekent dat je medewerkers benadert als mensen in plaats van ‘werkers’ pursang.

Het werkvermogen van die mensen is afhankelijk van hun fysieke gezondheid, sociale én mentale welbevinden, oftewel het persoonlijk welzijn. De vraag is niet wie er verantwoordelijk is voor het persoonlijk welzijn van de medewerkers.

“De vraag is of je als werkgever verantwoordelijkheid wilt nemen voor een gezond functionerend bedrijf, dat door de mensen wordt uitgevoerd.”

Kwiek helpt organisaties om op een gemakkelijke, meetbare en effectieve manier in te zetten op gezonde medewerkers en raad werkgevers aan om medewerkers weldegelijk te ondersteunen in de persoonlijke uitdagingen en privé dilemma’s.

Eigen regie

Samen met Hashtagsam helpt Kwiek organisaties tijdens de week van de werkstress medewerkers zelf de regie te laten pakken over hun persoonlijk welzijn met een compleet georganiseerde vitaliteitsweek.

De vitaliteitsweek wordt uitgevoerd tijdens de week van de werkstress met inspirerende webinars, uitdagende opdrachten en open vragen die ingaan op de privé uitdagingen van het leven. En net zo belangrijk; waar iedereen binnen jouw organisatie aan mee kan doen. De eindmeting laat zien waar de actuele behoefte ligt binnen de organisatie.

Werk aan gezonde medewerkers tijdens de week van de werkstress! Kijk op https://www.kwiek.nu/vitaliteitsweken/ of bel naar 088 133 11 77 voor meer informatie.

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?