Kwiek
kwiek kennis

De generatiekloof is geen probleem, wél de oplossing

Generatie Y en X; de verschillen ogen groter dan ooit, maar de praktijk wijst iets totaal anders uit. De generatiekloof is geen nieuw verschijnsel, want ieder tijdperk creëert zijn eigen visie. Toch zijn gevolgen momenteel desastreuzer in termen van verzuim en verloop. Laat de ‘kloof’ bestaan en richt je op het verschil, zeggen wij. Gebruik de tijd.

Het nut van het ego in relatie tot de ‘21st Century Skills’

Onderzoek wijst al jarenlang op het belang van de ‘21st century skills’, in de context van de huidige netwerksamenleving. Alle informatie blijkt steeds weer van tijdelijke aard, doordat iedereen wereldwijd zijn nieuwe inzichten met elkaar kan delen. Deze maatschappelijke- en technologische ontwikkelingen vergen een flexibele houding en open ‘mind’. Oneindige mogelijkheden verleidt tot continue groei, maar wat betekent dat nog meer?

Generatie Y is opgegroeid in deze nieuwe wereld, waarin zij continu wendbaar en leerbaar moeten zijn en in ontvangstmodus staan. Alles kan hen bereiken en juist dat geeft het ego een belangrijkere positie. ‘Als alles om ons heen verandert, is er maar één die we kunnen vertrouwen.’

Het zijn dan ook exact dezelfde skills en overtuigingen die deze generatie soms bijna ‘onhandelbaar’ maken, in een bedrijfsomgeving. Ze stellen zichzelf gemakkelijker centraal, want ze moeten wel. Een generatie die volgens onderzoek dan ook regelmatig én vaker langdurig verzuimt. Bij iedere afweging lijken zij oogkleppen te hebben, voor de omgeving waarin zij verkeren. Een lastige situatie, als de omgeving meer aandacht en toewijding vereist.

Oogkleppen voor verandering vertaalt zich in stabiliteit 

Tegelijkertijd vaart een organisatie op de kennis en stabiliteit van de ervaren medewerker van generatie X. De medewerker die verder weg staat van alle beweging om zich heen, blijft een stuk kalmer in de chaos van de tegenstrijdige hypes. Werk vormt een noodzakelijk onderdeel van het leven, anders geen brood op de plank. Deze duidelijke kaders, zorgen voor stabiliteit en loyaliteit. 

Op generatie X kun je bouwen. Zij zijn de steunpilaren van het bedrijf en delen een schat aan kennis. Eveneens van grote waarde, bijna een fundament. Met een geringer verzuim en taakgerichte werkhouding, wordt het werk geleverd. 

Wat biedt deze vastomlijnde houding in de onoverkomelijke veranderende tijden? En wat gebeurt er met deze generatie onder een toenemende werkdruk door afwezig committent van collega Y?

XYZ | Een eeuwenoud verschijnsel vormt eigentijdse oplossing  

Als arbodienst krijgen we dagelijks te maken met ongelukkige gevolgen van beperking van werkvermogen. We zien een toenemend verzuim en hoger verloop, dan ooit tevoren. Deze verandering kun je moeilijk wijten aan een verschijnsel dat al eeuwenoud is, wat ons betreft.

Dat betekent dus dat er andere factoren meespelen waar je als organisatie weinig invloed op hebt, maar wel op kunt inspelen.

Het verschil is in het toenemend tempo, waarin onze wereld verandert. Dat vergt een nieuwe vorm van leiderschap gericht op de stabiele factor van elke organisatie; de mens als unicum, zijn competenties, waarden en behoeften. Een individuele begeleidingsstijl die je conform het ‘Huis van Werkvermogen’ toch kunt generaliseren. Dit concept illustreert de gelijkenis van onze menselijke behoeften en biedt tegelijkertijd ruimte om het verschil te laten renderen in het grote goed. 

Zo leren we de kloof te benutten als mogelijkheid en de mens te leiden vanuit zijn kwaliteiten. Hoe dat zich vertaalt in beleid en verbinding, lees je in ons volgende blog.

Heb je direct behoefte aan meer informatie? Bekijk dan onze site voor een eigenzinnige visie op verzuimbegeleiding en verzuimpreventie binnen de dynamiek van jouw organisatie | of bel met tel: 088 133 11 77 voor een oplossing.

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?