Kwiek
kwiek kennis

Leidinggevenden mogen leiding nemen

Kwiekpraat

In de column ‘Kwiekpraat’ lees je maandelijks de meest voorkomende vraagstukken en antwoorden in het kader van gezonde medewerkers en eigenaarschap op alle lagen. Als voormalig HR-directeur staat Henry Haaijer naast zijn klanten als partner en klankbord, zo ook de artsen en adviseurs van werkvermogen van de landelijke arbodienst Kwiek. Als strategisch HR-partner steunt de arbodienst HR, bestuur en leidinggevenden om hun organisaties weer kwiek te maken.

“Het verzuim loopt op. Wat ga je daaraan doen?”, wordt dan per mail doorgestuurd.

Het bestuur benadert hun organisatie in de regel in termen van cijfers. Resultaten zijn leidend in sturing. Als het verzuim oploopt, betekent dat dat de kosten verhogen en een negatieve impact hebben op de winst. ‘Wat gaan we hieraan doen?’, wordt dan vaak gevraagd aan de HR-collega die hiervoor verantwoordelijk wordt gesteld. 

De HR-manager stuurt de mail vervolgens door naar de arbodienst met een roep naar partnerschap. Zij weten dat de vraag ‘wat gaan we hieraan doen’ niets meer of minder betekent dan ‘jij hebt ervoor te zorgen dat de cijfers weer positief worden’.

Het enige juiste antwoord is de wedervraag.

De vraag die we eigenlijk moeten stellen aan elkaar is: Wat hebben we eraan gedaan om de ‘cijfers’ naar het positieve te brengen? Leidinggevenden zien de personeel- en verzuimproblemen over het algemeen niet als hun eigen terrein en het MT deelt deze mening. Beide hebben zich namelijk te concentreren op resultaat en kostenefficiency. Als HR-manager heb je niet de positie om het op te lossen, mits een ieder die verantwoording met jou deelt. 

Met een tal aan redenen die je daarvoor kunt opvoeren, blijkt bij iedere organisatie de oorzaak toch steeds hetzelfde: Er ontbreekt een gedeeld verantwoordelijkheidsbesef en eigen regie. Het antwoord op de vraag ‘wat we eraan gaan doen’ is dan altijd de wedervraag; “Wat hebben WE eraan gedaan?” en “Hoe gaan jullie verantwoordelijkheid nemen?”. 

Is dat praktisch?

Ja! Dat is absoluut een heel praktisch, want je kunt het nu direct doen. Als HR-verantwoordelijke ben je geneigd om de vertaalslag te maken en de problemen uit handen te nemen. Dat is niet werkbaar. Je kunt andermans problemen niet oplossen of het gat dicht praten met een taal die nooit zal aansluiten bij andere kant. Je kunt wel helpen. Maar niemand kan geholpen worden als hij zelf geen verantwoordelijkheid neemt. 

De verantwoordelijkheid in jouw functie, kun je dus pas nemen als je hem kunt delen. Een gezonde werkomgeving vraagt om gedeeld verantwoordelijkheidsbesef en eigen regie. Dat start bij iedereen.

Het is zelfs bewijslast!

De vraag ‘wat gaan we hieraan doen’ bewijst dat eigen regie weldegelijk een oplossing is om verzuim te reduceren. Hoewel jouw collega’s het confronterend kunnen vinden om de bal terug te krijgen, zijn hun schoppen of uitblijvende reacties het teken dat de oplossing dus niet buiten henzelf lijkt te liggen. Niets gedaan en geen verbetering? Niet zo vreemd.

De arbodienst en HR-collega’s zijn bedoeld om de processen te begeleiden en faciliteren vanuit hun specialistische kennis. Wij, jij en jouw arbodienst, hebben de taak om collega’s te ondersteunen om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor een gezond team en het gezond zijn.

Dus op de vraag “wat gaan we hieraan doen”, zouden wij je willen vragen “wat heb je eraan gedaan en wat heb je nodig?”. Dan zorgen wij dat je daarbij regie, tools en ruimte krijgt.

Zoek jij een partner die samen met jou focust op kwieke medewerkers en helpt om de eigen regie in de organisatie te versterken? Bel met 088 133 11 77 voor een kennismaking of vrijblijvend advies of kijk op onze contactpagina hoe je ons kunt bereiken.

https://www.kwiek.nu/contact/

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?