Kwiek
kwiek kennis

Integraal leiderschap in heroverweging

Een opvallend gegeven dat zich steeds vaker toont: Is dat verzuimcijfers variëren, overeenkomstig met de leiderschapsvormen die worden gehanteerd. Het fenomeen integraal leiderschap lijkt in elk geval niet bij te dragen aan een gezonde personeelsbezetting en bedrijfsgroei. Arbodienst en HR-partner kwiek stelt dat het verband tussen integraal leiderschap en verzuim inmiddels onmiskenbaar blijkt.

HR-aspect

De HR-verantwoordelijk is getraind om het verzuim plaats te geven in het integraal management. Tegelijkertijd is die HR-specialist dan ‘in charge’ van de medewerkerstevredenheid, het personeelsverloop en aangesteld om de managers te ondersteunen in hun ‘personeelstaken’- waarvoor deze managers echter geen tijd (kunnen) nemen. Een lastige positie!

De integraal verantwoordelijk leidinggevende

Stel je even voor dat je als mens moet sturen op de omzettargets en winstmarges, de sollicitaties moet uitvoeren en de personeelsbezetting hebt te bewaken, de taken delegeert, de managementmeetings moet voorbereiden- actief bijwonen- uitwerken en doorvoeren in een actieplan om ze vervolgens te verdedigen en uitrollen binnen jouw team, de medewerkers moet zien en horen om ze tevreden en productief te houden, medewerkers objectief dient te beoordelen en ondersteunen in vaardigheid en welzijn, het contact met zieke medewerkers moet onderhouden en ze dient te stimuleren om zo snel en goed mogelijk weer te herstellen, de sfeer op de vloer goed moet houden, bij onderlinge conflicten hoort te bemiddelen en coachen en hoog-over de groeikansen van jouw afdeling dient te bepalen. Ooh ja, in veel gevallen ben jij als leidinggevende ook eindverantwoordelijk voor de ‘grotere en belangrijkere’ werkzaamheden of accounts van de afdeling.

Foute prioriteiten

Als kers op de taart word je over het algemeen slechts afgerekend op de winstmarge. Dat is om die reden van nature dan ook jouw persoonlijke prioriteit Vraagje: Wat denk jij dat deze leidinggevende de minste aandacht geeft? De zaken die zijn beoordelaar ziet? Of de humane verplichtingen naar zijn medewerkers, die stiekem veel meer opleveren dan een goede werksfeer?

Het lijkt een veroordelend plaatje en eenzijdig verhaal, maar de praktijk wijst uit dat het slechts een feitelijke observatie betreft. Het oordeel dat hierover heerst, zegt iets over hoe deze neutrale situatie zijn doel dient. En dat is wellicht zeer terecht.

Zelfregie van het menselijk kapitaal

Vraag je het aan kwiek? Dan dient het zijn doel niet. Als organisatie ben je afhankelijk van het menselijk kapitaal binnen de organisatie. Wil je geld op de rekening en kunnen groeien? Dan zullen de medewerkers zich daarvoor moeten inzetten. Afhankelijk van de energie die zij investeren in hun werk, draagt dit bij aan het resultaat of beperkt het de groei. Nu zullen er altijd geluiden blijven klinken, die beweren dat alleen de ‘rotte appels’ de bedrijfsgroei remmen. Echter is het opvallend dat juist die organisaties dan steeds weer gevuld blijven met de zogenoemd rotte appels. Hoe zou dat komen?

“Simpel voorbeeldje”, start Henry Haaijer zijn uitleg- HR-strateeg en oprichter van arbodienst Kwiek. “Mijn fietsband is lek. Ik kan dan twee dingen doen. Ik ga naar de fietsenmaker, haal een bandenplaksetje en laat me uitleggen hoe ik vervolgens zelf mijn band plak. Of ik ga naar de fietsenmaker en laat hém mijn fietsband plakken, omdat hij dat gewoon heel goed kan. In die tussentijd richt ik me dan op wat ik goed kan.”

“Uiteraard bestaan er de creatieve alleskunners onder ons, die de afwisseling in hun werk waarderen. Toch wil ik daar wel eens over praten. Hoe is het in dat geval gesteld met de oprechte aandacht, loyaliteit, specialiteit en gezondheid? Niet alleen van die fantastische alleskunner, maar ook van iedereen die met deze duizendpoot werkt.”

Het is een algemeen, vaker onderzocht en meermaals bewezen gegeven dat men het werk beter doet, met meer plezier en gezond succes, als het aandacht en focus verkrijgt. Dat vraagt er logischerwijs om, om met vertrouwen de kunde en meerwaarde van een ander te benutten.

Bel met kwiek 088 133 11 77. Strategisch partner voor een preventief beleid met betrekking tot 75% van het verzuim en verzuimbegeleiding, gericht op duurzaam herstel binnen de eerste 30 dagen.

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?