Kwiek
kwiek kennis

Voel je je ziek? Bel met kwiek!

Kwiek: De andere arbodienstverlening

In Nederland melden zich dagelijks duizenden werknemers ziek. Met diverse redenen bellen zij de werkgever om te melden dat ze vanwege de situatie waarin zij verkeren vandaag niet op het werk kunnen verschijnen. Wanneer de werknemer eenmaal ziekgemeld is, verdwijnt die in de trechter van de Wet verbetering poortwachter en begint een traject met bezoek bedrijfsarts, probleemanalyse, plan van aanpak, etc. Wanneer de ziekte lang duurt groeit het lijstje met verplichtingen door.


Het doorlopen van een dergelijk traject met zorgvuldige medische zorg is goed en erg belangrijk. Maar wat vreemd is, is dat de groep medewerkers die zich ziekmelden in de categorie 'sociaal verzuim', het verzuim invliegen en er later zo weer uitvliegen. Terwijl sociaal verzuim vooral om de context van de werknemer gaat, daar gebeurt dan verder niets mee.


Ruim 70% (sommigen menen zelfs meer dan 90%) van het verzuim betreft zogenaamd “sociaal verzuim” en bestaat uit verzuim dat eigenlijk niet direct met ziekte te maken heeft.  Verzuim is in de beleving van veel medewerkers de enige manier om vorm te geven aan bijvoorbeeld moeilijke (thuis)situatie, ziekte van kinderen, zorg voor anderen, conflict met collega’s of leidinggevenden, het niet meer aan kunnen van het werk etc. Wanneer een werknemer geen mogelijkheden meer ziet zal die zich ziekmelden, terwijl wellicht een vorm van verlof passender is. De scheidslijn tussen (ziekte)verzuim en verlof of functioneren is dun en lastig te herkennen en nog lastiger te corrigeren. Daar heb je een specialist voor nodig. Bovendien is het best lastig om een melding te doen bij iemand die misschien een bijdrage levert (of misschien zelfs de oorzaak is) van de reden van verzuim. En dan kom je bovendien in de trechter van de Wet verbetering poortwachter, daarmee wordt de context niet anders! Tel daarbij op dat het verzuim van een werknemer gemiddeld € 250 per dag kost en het is eigenlijk heel bijzonder dat er zo weinig gebeurd rond sociaal verzuim.


Voel je je ziek, bel met kwiek!

Wanneer een werknemer zich onvoldoende in staat voelt om te gaan werken, belt die met kwiek. Onze professionals nemen de melding aan en doorlopen een gevalideerd assessment waarmee we, naast de inhoudelijke melding, zicht krijgen op de reden van melden. Wanneer er voldoende meldingen binnen zijn, kan de werkgever een betrouwbaar, anoniem beeld krijgen over de oorzaken van meldingen en samen met kwiek een gericht verbeterplan op ontwikkelen. Niet alleen levert dit heel snel verbeterpotentieel op, de drempel om te melden wordt ook verhoogd. Dus het verzuim zal aantoonbaar en direct dalen. Uiteraard schakelen wij direct na de melding met de eigen organisatie. Leidinggevenden en collega’s moeten en willen graag goed geïnformeerd zijn/worden. Die spelen een belangrijke rol bij snelle terugkeer op het werk.   


Nieuwsgierig geworden? Bel snel met kwiek.

Ook interessant voor jou?

Sturen op gezondheid kwiek kennis Arboarts

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?