Kwiek
kwiek kennis

Risico Inventarisatie en Evaluatie 2021 

 Wist je dat... 

- In 2018 waren er in totaal ruim 800.000 werknemers in Nederland met een ziekte die is ontstaan door werk, in dat jaar of al eerder (bron: NEA). 

- In 2018 hadden 109.000 werknemers een arbeidsongeval dat leidde tot verzuim (bron: NEA). 

Omdat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deze getallen onacceptabel vindt is zij gestart met de uitvoering van het programma Impuls RI&E. De RI&E is de basis voor gezond en veilig werken in iedere organisatie. En het kan eraan bijdragen dat het aantal beroepsziekten en arbeidsongevallen in Nederland daalt. Het opstellen van een RI&E is niet vrijblijvend. Naast het informeren en ondersteunen van werkgevers wordt ingezet op versterkt toezicht en handhaving door de Inspectie SZW. 

Verplicht 

Als je medewerkers in dienst hebt, ben je werkgever en is een RI&E verplicht. Voor het niet hebben van een RI&E kun je direct een boete krijgen. In 2021 wordt er vaker en strenger gecontroleerd dus wees voorbereid. Twijfel je of je een RI&E moet maken, bijvoorbeeld omdat je alleen met uitzendkrachten werkt? Ook dan is een RI&E verplicht. Alleen als je met vrijwilligers werkt hoef je geen RI&E te hebben. 

Niet alleen verplicht 

Als je actief bezig bent met het verbeteren van de veiligheid en gezondheid van je medewerkers, ben je ook bezig met het verhogen van werkplezier en productiviteit en het verlagen van gezondheidsklachten en verzuim. 

Door je medewerkers te betrekken bij de vraag ‘hoe kunnen we veiliger, beter en Kwiek werken?’ draag je bovendien bij aan een gezonde en positieve werkcultuur! 

Ingewikkeld? 

Nee hoor, er is heeeeeel veel materiaal beschikbaar waarmee je zelf al het nodige kan doen. En je kunt zelf de RI&E met behulp van een erkende branche-RI&E uitvoeren. Wat voor de meeste ondernemingen nog het lastigste is, is de onderlinge samenhang tussen de thema’s van de RI&E. Ook het vasthouden van verbeteringen zoals die in een Plan van Aanpak opgenomen zijn is moeilijk. Beide onderdelen waarbij Kwiek toevallig heel goed kan helpen. Dat doen we ook graag zo, samen met jou. 

Bronnen: 

https://routenaar.rie.nl 

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie---evaluatie/programma-impuls-rie 

https://www.rie.nl 

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?