Kwiek
kwiek kennis

How to handle Gen Z met focus op alle gezonde medewerkers?

Gen Z en verzuimreductie

De generatiekloof creëert afstand op de werkvloer en verlaagt de productiviteit. De corona pandemie doet daar nog een schepje bovenop. Medewerkers raakte minder betrokken bij hun werkgever en de werk-privé balans wordt belangrijker, terwijl het verzuim problematischer wordt. Dit vraagt een nieuwe vorm van leidinggeven en samenwerken om leegloop en verzuim te reduceren.

De generatiekloof is geen probleem, wél een oplossing

Eigenlijk is het heel simpel. Zolang er verschil wordt geaccepteerd, kleurt het rijkdom. Zodra we de verschillen proberen weg te vagen, worden alle partijen in het nauw gedreven om hun eigen overtuigingen, handelen en wijsheid te verloochenen.

De nieuwe wereld LOVE’S de ‘linksdraaiende oatmeal latté drinkende Apple hipster’. De ‘wijn drinkende doemprater’, draait hem echter lachend zijn rug toe. Zij hebben elkaar echter iets te leren om vooruit te komen in de tijd.

De nieuwe generatie is geleerd weg te lopen van pijn. ‘Volg je gevoel’ betekent nooit kies voor kaders en moeilijkheden. Deze generatie is minder weerbaar en minder productief. De 40+ generatie dealt met pijn als onderdeel van het leven. Zij zullen niet zo snel zeuren richten zich op de inhoud en sluiten zich daardoor af van hun persoonlijk belang. Innovatie doet geen intreden bij deze gesloten houding en dat maakt deze doelgroep minder wendbaar.

Het Huis van werkvermogen stimuleert het zelf oplossend vermogen en eigen regie op welzijn

De cijfers duiden op de noodzaak van nieuw leiderschap. Het concept Huis van Werkvermogen biedt hierin een gerichte handleiding. Vanaf dit model kun je afleiden wat er ontbreekt. Het brengt de gedeelde basisbehoeften duidelijk in kaart, en vormt tegelijkertijd een individuele spiegel.

Een leidraad voor het goede gesprek.
Dit bewezen praatstuk helpt de verschillende generaties het eigen gemis zelfstandig te laten bekijken. Terwijl zij op basis van dit model ‘de lagen van de ui’ afpellen nemen zij eigenaarschap voor hun eigen belangen en leren zij dat koppelen aan de organisatie.

Zodra de behoefte in kaart is gebracht, ontstaat er een veilig kader om de ander toe te laten.

  • Er ontstaat inclusieveiligheid; het gevoel ‘erbij te horen’ binnen de eigen groep en een plek te krijgen in het geheel om ‘eerlijk te zeggen wat jij nodig hebt en wilt zijn’.
  • Er ontstaat leerveiligheid door het onbekende van de oplossing na te jagen en kennisdeling.

Generatieleren doen mensen zelf

De leidinggevende dient dit proces congruent te begeleiden. Zo binnen, zo buiten. Het doel is om de partijen elkaar te laten vinden, zonder angst voor uitsluiting, beperking van vermogen of inbreuk op de eigen waarden. Dit zijn de randvoorwaarden van de psychologische veiligheid, waarbij verandering kan ontstaan. Het laat eveneens zien, dat de verandering niet kan worden opgelegd. De focus dient te worden verlegd naar elkaars pluspunten van de één, waarbij de ander is gebaat.

Thematische interventies, die het generatieleren bevorderen kunnen hierbij ondersteunen. Buddysystemen en juniorprogramma’s met mentorschap zijn hiervan goede voorbeelden, mits deze worden begeleid vanuit onderliggende waarden. De bovenstaande randvoorwaarden blijven hierbij van kracht.

Wil je concreet weten hoe wij jouw medewerkers sneller kwiek aan het werk helpen en verzuim kunnen voorkomen? Preventief en vitaal leiderschap helpt medewerkers kwiek te werken en verzuim te reduceren. Bel voor overleg en ondersteuning door onze specialisten via 088 133 11 77.

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?