Kwiek
Een andere kijk op verzuim

kwiek

WAT ZIJN DE TAKEN VAN Kwiek?

Wettelijk gezien is de belangrijkste taak van de arbodienst om werkgevers te ondersteunen bij hun arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid. De arbodienst werkt daarom altijd met vier kerndeskundigen; een bedrijfsarts, arbeidshygiënist, veiligheidskundige en arbeid- en organisatiedeskundige. Waarbij in de praktijk de bedrijfsarts vaak de meest genoemde en meest gehoorde is. Of iemand die met hem samenwerkt of taken van hem overneemt. De bedrijfsarts is namelijk de persoon waarmee de organisatie en de medewerkers operationeel het meest te maken krijgen.

 Maar Kwiek doet meer, maar in de basis zijn dit de taken van een arbodienst volgens de Arbowet:

Beleid opstellen, toetsen en beperken van risico's

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Kwiek helpt je om de risico’s die je personeel loopt in kaart te brengen. De verplichte Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Dit kun je uitbesteden of zelf doen.

Veilige en gezonde werkplek creëren

Werkgevers moeten zich houden aan de regels van de Arbowet. Eén van deze regels is het zorgen voor een veilige werkplek voor al de medewerkers. Maar wat moet je allemaal regelen? Kwiek is er voor advies. Of het nu gaat om veiligheidsvoorschriften of de hoogte van bureaustoelen.

Begeleiding bij verzuim

Kwiek geeft onafhankelijk advies aan werkgevers én medewerkers op het gebied van gezondheid. Als werkgever ben je verplicht je te laten bijstaan door een bedrijfsarts. Een leidinggevende mag een bedrijfsarts inschakelen wanneer iemand ziek is. Bij verzuimbegeleiding staat de Wet verbetering Poortwachter (WvP) centraal. Een bedrijfsarts mag zijn taken, onder voorwaarden, ook delegeren. Dat heet taakdelegatie. Iemand die deze taken overneemt noem je taakgedelegeerde. De taakgedelegeerde en de arts bekijken in welke vorm de werknemer zijn of haar werk nog kan doen en helpt met de re-integratie. Door taakdelegatie blijft meer tijd over voor de bedrijfsarts, die aan de achterkant meekijkt, zo wordt hij/zij ingezet waar het écht nodig is. Ook de taakgedelegeerde heeft meer tijd, in principe voeren zij gezamenlijk de taken van de bedrijfsarts uit.

Preventie

Kwiek helpt bij het voorkomen van verzuim door preventieve gesprekken te voeren met medewerkers, leidinggevenden en HRM. Daarnaast hebben je werknemers recht op een Preventief medisch onderzoek (PMO), Kwiek kan je helpen met de uitvoering daarvan. Daarnaast bieden de meeste arbodiensten met behulp van een providerboog toegang tot allerlei preventieve en specialistische interventies, zoals werkplekonderzoek, psychische begeleiding, coaching, loopbaanadvies- en begeleiding, training, workshop en noem maar op.

Welke rollen heb je binnen Kwiek?

Bij een arbodienst denk je vaak direct aan de bedrijfsarts, maar er lopen meer deskundigen rond. Sommige arbodiensten werken met alleen bedrijfsartsen. Andere arbodiensten hebben ook andere rollen, zoals bijvoorbeeld taakgedelegeerden. 

Taken van de bedrijfsarts

De bedrijfsarts is een onafhankelijk medisch specialist. Deze arts adviseert bedrijven over gezonde en veilige arbeidsomstandigheden en kijkt of en hoe zieke medewerkers kunnen re-integreren. Een bedrijfsarts die werkt met taakdelegatie, delegeert zijn taken meestal aan meerdere taakgedelegeerde verzuimbegeleiders. De bedrijfsarts blijft hierbij altijd eindverantwoordelijk.

Taken van de taakgedelegeerde

De taakgedelegeerde gaat in gesprek met werknemers die zich ziek hebben gemeld en voert vooronderzoeken uit. Maar hij/zij overlegt ook met leidinggevenden en HR-medewerkers over verzuimbegeleiding en preventie. Hij/zij geeft gericht advies over bijvoorbeeld de Arbowet, re-integratie, eigen regie, verzuim, arbeidsongeschiktheid, life-events en tweede spoor.

Met de 'k' van kwaliteit

kwiek staat voor kwaliteit; win-win; innovatief; eigenzinnig; karakter;

Persoonlijk contact met kwiek

Geen casusnummer, maar een direct telefoonnummer en persoonlijk contact. Bij kwiek hebben klanten en medewerkers dezelfde vaste contactpersoon die snel schakelt en regie voert in de multidisciplinaire aanpak. Zo maken we voor grotere bedrijven het verschil binnen de organisatie.

Korte lijnen werken niet alleen prettig, maar leiden ook snel tot resultaat. 

Zij zijn al kwiek

Een aantal van onze klanten

hUIS VAN WERKVERMOGEN

de werkbare methode die gaat over gezondheid

Vanaf eind jaren ’80 deden de Finse professor Ilmarinen en collega’s onderzoek naar de oorzaken van het werkvermogen van de mens en ontwikkelde het HR-model ‘Huis van Werkvermogen’, met als kenmerk de holistische benadering.

Dit wetenschappelijk en bewezen model weergeeft dat het werkvermogen (inzetbaarheid) het resultaat is van de interactie tussen de persoonlijke omgeving en capaciteiten enerzijds en de kenmerken van het werk anderzijds. Opmerkelijk is dat de kenmerken van arbeid een zeer beperkte invloed hebben in het geheel, t.o.v. de persoonlijke- en omgevingsfactoren.

Contactgegevens

Kwiek
Nijverheidslaan 3a22 1383 LE Weesp

088 133 11 77 info@kwiek.nu

Volg jij ons al?